Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

CĐVN Biểu tình chống Trung Cộng tại San Francisco ngày 21.1.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét