Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

LỊCH SỬ RÀNH RÀNH : VGCS KHÔNG THỂ CHỐI TỘI BÁN NƯỚC CHO TÀU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét