Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Vietnamese Police used filthy water to disperse the crowd for land seizure

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét