Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CSVN TẠI PARIS HẠ CỜ MÁU TẠI SIÊU THỊ GÉANT CASINO MASSÉNA QUẬN 13 PARIS

1 nhận xét:

  1. đảng csvn cai trị bằng cách luôn tạo sự bất ổn đễ dễ bề lung lạc mà thống trị bốc lột DÂN.Tài sản,tiền bạc họ thu được trước hết dành cho họ và dùng để nuôi bọn"chính sách"thuộc về phe đảng cs hầu cùng bọn nó bảo vệ cái chế độ đảng toàn trị độc tài.Xoá đói giảm nghèo thì lấy của doanh nghiệp,nâng cấp phố thị thì vay mượn quốc tế,và"nhà nước và nhân dân cùng làm".Nhưng sao DÂN VN vẩn nghèo

    Trả lờiXóa